Konkurs dla dzieci Świat baśni Hansa Christiana Andersena

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• dyplomy i nagrody rzeczowe

Zasady konkursu:

 1. Konkurs plastyczny dla dzieci „Świat baśni Hansa Christiana Andersena”
 2. Tematyka prac to baśnie H.Ch. Andersena wykonana techniką:
  rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel,
  malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze,
  grafika warsztatowa – monotypia, linoryt, grafika komputerowa, collage.
 3. Praca konkursowa powinna być ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni.
 4. Dozwolone formaty to: A5, A4, A3.
 5. Zgłaszana praca konkursowa powinna być podpisana wg wzoru:
  – Imię i nazwisko autora:
  – Wiek autora:
  – Adres placówki:
  – Telefon/e-mail placówki:
  – Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:
 6. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.
 7. Prace należy przesłać do dnia 15.03.2021 na adres:
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
  im. Hansa Christiana Andersena
  ul. Batalionów Chłopskich 16
  26-600 Radom

Z dopiskiem: Konkurs „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Button prowadzący do źródła konkursu