Konkurs plastyczny Pomagam

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

W pierwszej grupie wiekowej (7-9 lat):
– 1 x laptop
– 2 x tablet
– 3 x klocki LEGO
W drugiej grupie wiekowej (10 -13) lat:
– 1 x laptop
– 2 x smartfon
– 3 x słuchawki
Button prowadzący do źródła konkursu

Zasady konkursu:

  1. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 7-13 lat mieszkających na terenie dzielnicy Ochota.
  2. Pokaż, jak interpretujesz hasło „POMAGAM”
  3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (w szczególności: rysunek ołówkiem, kredkami lub mazakami, malunek farbami, wydruk grafiki komputerowej, techniki łączone, collage i in.) w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2. Należy je wysłać pocztą na adres OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa z dopiskiem „Konkurs POMAGAM” lub dostarczyć osobiście do 31 sierpnia br. Do zgłoszenia trzeba dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – oba dokumenty stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

[Głosów: 1   Average: 4/5]