Konkurs plastyczny Uliczki, kamieniczki, zakamarki"

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• nagrody i dyplomy pamiątkowe

Zasady konkursu:

 1. Konkurs plastyczny „Uliczki, kamieniczki, zakamarki”.
 2. W terminie do 30.09.2022 pokaż w formie pracy plastycznej miejsce w Lublińcu dla Ciebie ważne, miejsce które już znasz, albo chciałbyś poznać.
 3. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy wiekowe:
  I grupa – przedszkole
  II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III
  III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
  IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII-VIII
  V grupa – dorośli
 4. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, wykonaną w technice płaskiej, w formacie A3.
 5. Zgłoszenie prac następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (wzór formularza na stronie konkursu).
 6. Na tył każdej pracy powinna zostać naklejona tabelka z danymi osobowymi (dostępna w formularzu). Pozostałej części formularza nie dopinamy do pracy.
 7. Prace należy dostarczyć na adres: Miejski Dom Kultury Ul. Plebiscytowa 9 42-700 Lubliniec

Button prowadzący do źródła konkursu