Konkurs KATAR’ 2022 w dziedzinie filmu

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• pula nagród wynosi 7 000 zł brutto

Zasady konkursu:

 1. Konkurs KATAR’ 2022 w dziedzinie filmu.
 2. W terminie do 23.10.2022 nakręć film o dowolnej tematyce o długości od 5 do 60 minut.
 3. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 filmy (jako osobne zgłoszenia).
 4. Organizatorzy nie ograniczają problematyki, tematyki, techniki wykonania ani formy filmów.
 5. Do udziału w konkursie zachęcamy twórców realizujących filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne.
 6. Nadsyłać należy wyłącznie filmy oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły uczestników.
 7. Dopuszczalne są filmy wyprodukowane w roku bieżącym oraz we wcześniejszych latach.
 8. Film powinien posiadać czołówkę oraz tyłówkę.
 9. Każdy nadesłany plik filmowy powinien być podpisany wg wzoru: Imię-Nazwisko-Tytuł filmu/skrócony tytuł filmu.
 10. Do pokazów konkursowych akceptowane są następujące formaty: – MP4 lub MOV – kodeki: H.264, H.265 – rozdzielczości: 4096 x 3112 px, 3840 x 2160 px, 1920 x 1080 px lub 1280 x 720 px.
 11. Ocenie nie będą podlegały prace nadesłane na poprzednie edycje konkursu.
 12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie konkursowej, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie filmu.

Button prowadzący do źródła konkursu