Konkurs na najlepszą pracę rozprawę

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• 1 x 16 000 zł brutto
• 1 x 10 000 zł brutto
• 1 x 8 000 zł brutto
• 1 x 6 000 zł brutto
• 1 x 5 000 zł brutto
• 1 x 3 000 zł brutto

Zasady konkursu:

  1. Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu.
  2. W terminie do 30.09.2022 zgłoś pracę lub rozprawę z dziedziny wszystkich nauk społecznych, których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.
  3. Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy, promotorzy, albo recenzenci po uzyskaniu pisemnej zgody autora. Prace konkursowe mogą zatem złożyć m.in. absolwenci studiów socjologicznych, humanistycznych, prawniczych, a nawet teologicznych.
  4. Swoją pracę możesz zgłosić za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Button prowadzący do źródła konkursu