Konkurs kreatywny Lektury inaczej

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• 1 x kamera internetowa, książka, dyplom
• 1 x mikrofon USB, książka, dyplom
• 1 x książka, dyplom

Zasady konkursu:

  1. Konkurs plastyczny „Lektury inaczej”.
  2. Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do liceum lub technikum lub osób, które w dniu ogłoszenia konkursu są w trakcie rekrutacji do I klas szkół ponadpodstawowych.
  3. W terminie do 29.08.2022 wybierz utwór z listy lektur wymienionych w regulaminie na stronie konkursu i zaprezentuj jego dowolnie wybrany fragment w ciekawy sposób.
  4. Praca ma ukazać lekturę w nowej, niekonwencjonalnej formie, zachęcającej uczniów do zapoznania się z całością utworu. Może to być grafika, plakat, obraz, komiks, kolaż, rzeźba, film, teledysk, spektakl, utwór muzyczny lub dowolna forma literacka.
  5. Pracę konkursową prześlij na adres mailowy: [email protected] wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz podpisaną zgodę rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich).

Button prowadzący do źródła konkursu