Konkurs na ekslibris im. Klemensa Raczaka

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• 1 x 3 000 zł brutto
• 1 x 2 000 zł brutto
• 1 x 1 000 zł brutto

Zasady konkursu:

 1. Konkurs na ekslibris im. Klemensa Raczaka
 2. W terminie do 31.10.2022 zgłoś do konkursu ekslibris z lat 2020-2022, wykonany dowolną techniką graficzną, o wymiarach nie większych niż 14 x 14 cm.
 3. Do konkursu należy zgłaszać tylko odbitki z płyt graficznych. Nie należy przesyłać rysunków i projektów ekslibrisów.
 4. Praca powinna mieć charakter znaku książkowego, tzn. zawierać napis „Ex libris” lub podobny oraz nazwę właściciela (osoby lub instytucji), dla której została wykonana.
 5. Praca konkursowa powinna zostać dostarczona w 3 egzemplarzach na adres:
  Biblioteka Raczyńskich
  pl. Wolności 19
  61-739 Poznań
  z dopiskiem „Konkurs na ekslibris”

Button prowadzący do źródła konkursu