Konkurs kreatywny W ogrodzie Marii Pileckiej

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• 1 x aparat Instax + upominki promocyjne Muzeum
• 2 x zestaw profesjonalnych artykułów plastycznych + upominki promocyjne Muzeum

Zasady konkursu:

 1. Konkurs plastyczny „W ogrodzie Marii Pileckiej”.
 2. W terminie do 30.09.2022 wykonaj w formie artystycznej zielnik zawierający od 20 do 30 gatunków roślin.
 3. W zielniku powinny znaleźć się rośliny, krzewy i drzewa występujące w polskich ogrodach, sadach, na łąkach i w parkach (poza gatunkami chronionymi!).
 4. Minimum połowę umieszczonych w zielniku roślin powinny stanowić te, które w dwudziestoleciu międzywojennym rosły w ogrodzie Marii Pileckiej (z d. Ostrowskiej) w Ostrowi Mazowieckiej (lista roślin stanowi załącznik do regulaminu konkursu).
 5. Dodatkowym walorem będą informacje związane z kontekstem kulturowym bądź historycznym rośliny (np. historia sprowadzenia do Polski, występowanie w tekstach kultury, jak wiersz, powieść, piosenka, czy występowanie w symbolice, np. odznaczeniach czy herbie miasta).
 6. Zielnik powinien mieć maksymalny format A4, a jego strony powinny być trwale połączone. Powinien zawierać stronę tytułową, na której będą znajdowały się imiona i nazwiska wszystkich autorów zielnika oraz zadania, które przy zielniku wykonali. Sposób mocowania roślin do kart jest dowolny.
 7. W konkursie mogą wziąć udział rodziny, zespoły co najmniej dwuosobowe, w których przynajmniej jeden uczestnik ma mniej niż 18 lat.
 8. Zielniki można dostarczyć osobiście, bądź wysłać drogą pocztową, na adres:
  Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
  ul. Warszawska 4
  07-300 Ostrów Mazowiecka

Button prowadzący do źródła konkursu