Konkurs na hejnał miasta Siechnice

Konkurs kończy się za:
0
0
0
0
Dni
0
0
Godz
0
0
Min
0
0
Sek

Nagrody:

• 1 x 5 000 zł brutto
• 1 x 2 500 zł brutto
• 1 x 1 250 zł brutto

Zasady konkursu:

 1. Konkurs na hejnał miasta Siechnice
 2. W terminie do 15.09.2022 skomponuj hejnał miasta Siechnice przeznaczony na trąbkę solo, który może nawiązywać do tradycji oraz kultury gminy i regionu.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do kompozytorów, muzyków zawodowych, uczniów oraz absolwentów szkół muzycznych, a także studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych.
 4. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory, o długości nie krótszej niż 30 sekund i nie dłuższej niż 60 sekund.
 5. Zamkniętą kopertę z dopiskiem: „KONKURS NA HEJNAŁ MIASTA SIECHNICE”, zawierającą partyturę utworu konkursowego, nośnik danych oraz wymagane załączniki należy złożyć osobiście lub pocztą na adres:
  Sekretariat Centrum Kultury w Siechnicach
  ul. Fabryczna 15
  55-011

  Siechnice

Button prowadzący do źródła konkursu